Romania Sociala logo
Menu
Autor Ștefan Buzărnescu
Ștefan Buzărnescu

Prof.univ. dr. Ștefan Buzărnescu. CV - http://doctorat.unibuc.ro/wp-content/uploads/2016/11/cv-european-buzarnescu.pdf

Demonocraţia – „dezvoltare creatoare” a liberalismului românesc

Ca simplu anonim trecut, de câtva timp, în gradena istoriei şi gratificat cu Înaltul titlu de… pensionar, am urmărit desfăşurarea celor două congrese ale asocierilor rivale politic, dar vizibil unite ...

Avatarurile filoxeniei

În urmă cu peste un secol și aproape jumătate, gazetarul Mihai Eminescu, umilit peste măsură de temenelele autorităților românești, din  acel timp, față de un Occident care suferea de complexe ...

Originalitatea modelului chinezesc de dezvoltare

În contextul prăbușirii  sistemului socialist de tip bolșevic , profețiile duratei supraviețuirii regimurilor comuniste din afara Europei de Est au amplificat interogațiile noilor autorități postcomuniste din fostele țări ”frățești” referitoare ...

Bravos, Domnule Grindeanu

Acum, când fesenismul politicianist V-a transformat, cinic, într-un fost… la o vârstă când alții… nici măcar nu au trecut de exercițiul suzetei ideologice, ca simplu  anonim din gradena noului capitalism ...

Oprioritate de grad zero: despărțitea de confuzii

Întrucât pluralul majestății circulă inflaționar deopotrivă în spațiul tipografic, cât și în cel  audio și video, prin bunele oficii ale acestei reviste virtuale intenționez să vă adresez unele puncte de ...

Câteva stereotipuri frecvente în receptarea științei

Apreciată ca singură modalitate de emancipare de sub tirania simțului comun, cunoașterea științifică a dominat autoritar exercițiul de trecere din aria empiricului în sfera epistemicului  începând cu filosofia greacă , ...

Dacă tăceai, filozof rămâneai ! (câteva cuvinte despre un europrăpădit)

Aceasta era formula  ”magică”  prin care bunicul nostru  stopa apetitul contrazicerilor juvenile dintre noi, copiii, care ne exersam   perspicacitatea  în memorarea capitalelor  țărilor cu rezonanțe, de multe ori, exotice.  Ce ...

Repetabila …zaveră

Afirmat ca depozitar al tuturor frustrărilor specifice politicienilor  și O.N.G.-iștilor care au reușit de  peste un sfert de veac să mențină cele mai mici salarii în  România ”postrevoluționară ” , ...

Bolo…vanizarea învățământului românesc

Ca profesor de carieră, adică în calitate de beneficiar al celui mai modest salariu pe economie  (și înainte și după 1989) din România, am beneficiat de multe ”reforme”, unele mai ...

1989 – Reformă sau Revoluție? Câteva precizări conceptuale

Dacă istoricii și analiștii politici , sau  unii scriitori[1] își mai dispută,  de un sfert de veac, hermeneutica evenimentelor din  Decembrie 1989, iar amatorii de adevăr istoric  devin tot mai ...

Pagina următoare »